Archive for Sierpień, 2017

Posted by admin at Sierpień 16, 2017

Category: Zdrowie

Wiele zachorowań jest związana z obniżeniem odporności związanym z innymi chorobami lub na przykład nieprawidłową dietą. Istnieje wiele chorób, które są jakimś etapem w ciągu zdarzeń, na przykład udar mózgu, który może mieć podłoże w chorobie nadciśnieniowej. Jeśli chodzi o choroby nowotworowe to często wskazać jednoznaczną przyczynę zachorowania. Często można wskazać jedynie czynniki ryzyka, które określono po zbadaniu dużej liczby konkretnych przypadków – wiecej https://portaldlazdrowia.pl/.

leczenie

Chłoniaki to cała grupa chorób nowotworowych związanych z układem limfatycznym. Poszczególne chłoniaki różnią się objawami, przebiegiem sposobem leczenia i rokowaniami. Jeden z podziałów rozróżnia chłoniaki nieziarnicze i ziarnicę złośliwą. Bardzo duże róznice występują w przypadku  chłoniaków nieziarniczych. Na chłoniaki indoletne  choruje się latami, a rokowania są dobre. Chłoniaki agresywne (np. chłoniak Burkitta) może zakończyć się śmiercią po kilku miesiącach, ale w przypadku leczenia czas przeżycia może wydłużyć się do czterech lat.  W przypadku najbardziej agresywnych chłoniaków czas przeżycia przy braku leczenia to kilka tygodni. To pokazuje jak ważna jest szybka i prawidłowa diagnoza.